TT Tvar, s. r. o.

  Robíme veci inak...

  TT Tvar

  Svoj vlastný úspech a prosperitu môžeme budovať len na úspechu a prosperite svojich obchodných partnerov a klientov.

  The Fall Report

  Firemná kultúra:

  Vízia, poslanie, morálne hodnoty

  No risk Trial

  Poslanie:

  Každodenné kroky vedúce ku trvalej udržateľnosti a schopnosti rozvoja spoločnosti. Tvorenie nových samostatných spoločností v najrôznejších odvetviach s rovnakou firemnou kultúrou.

  Splashproof Design

  Morálne hodnoty:

  Pokora, Skromnosť, Zodpovednosť, Úcta

  Black Color

  Vízia:

  Spoločnosť samostatne rastúca, samostatne žijúca, autonómna, spoločnosť ktorá zároveň vyživuje každý jeden prvok prispievajúci k jej životu.
  © {2019} TT Tvar, s. r. o. Všetky práva vyhradené Dizajn Unio Solutions, s. r. o.